Pornografie en prostitutie als sociale problemen

De geschiedenis heeft ons de beschikking gegeven over prostitutie die verband houdt met culturele en sociale praktijken en die aanleiding heeft gegeven tot stigmatiserende variabelen. Het fenomeen prostitutie kent een lange geschiedenis. In om het even welke historische periode, in om het even welke structuur of sociaal systeem, moet een sector van vrouwen geslacht voor geld voor geld ruilen drpornogratis.xxx, of sommige mannen, door hun geld, de macht hebben om voor fantasie, plezier, genot of gezelschap te betalen.

In de oudheid (300 jaar v. Chr.) vinden we bewijzen van een soort ziekenhuisprostitutie, in de zin van een reeds opgerichte instelling. In die tijd was het gebruikelijk om een vrouw aan te bieden aan de bezoeker, symbool van onthaal, en om een commerciële beurs te vestigen voor de aankoop van goederen voor het gezin. Ten tijde van Solon (650-558 v. Chr.) werd in Athene, onder bescherming van de godin Venus Pandemos, die alle praktijken van prostitutie belichaamt, het eerste huis van tolerantie in de geschiedenis gecreëerd. Op deze manier werd prostitutie verheven tot iets heiligs, waarbij de prostitutie in verband werd gebracht met Gods verbond met de menselijke seksualiteit. Later wordt het in diskrediet gebracht en omgezet in een sociaal fenomeen, het doel van gereguleerde handel, voor het creëren van nieuwe fiscale middelen.

Kan seks een probleem worden?

Het overwinnen van een aantal seksuele taboes in bepaalde sociale sectoren en het afbreken van traditionele remmingen hebben de economische, sociale en ideologische grondslagen die het bestaan van prostitutie kenmerken, niet weggenomen. Sekswerkers hebben geen autonome identiteit. Hun woonsituatie is nauw ondergeschikt aan sociale normen. Op deze manier zijn sekswerkers niet sociaal geïntegreerd, ze leven ondergedompeld in een samenleving die de wereld der dingen waardeert en de wereld van mensen devalueert, dus de vermeende vrijheid om het lichaam te verkopen is juridisch onbeschermd.

Stichting Margen, geboren op 12 mei 1998. De vereniging Angela Lina werd opgericht in 1993, vanwege de noodzaak om de mensenrechten van sekswerkers te verdedigen, omdat tijdens de militaire dictatuur in Chili politieinspecties echt machtsmisbruik tegen hen vormden. In die tijd ontmoeten de sekswerkers elkaar in de Heilige Hart parochie, waar pater Alfonso Baeza verschillende oproepen heeft gedaan om hen voor te bereiden op bepaalde beroepen, waardoor ze zich in andere activiteiten zouden kunnen ontwikkelen.

Politiek als oplossing (of niet)

De Margin Foundation heeft tot doel vrouwen in een situatie van sociale kwetsbaarheid te versterken door middel van leiderschap dat hen in staat stelt de capaciteiten en vaardigheden van elk van hen te ondersteunen en te benadrukken. Tegelijkertijd zijn er op nationaal niveau twee sekswerknemersorganisaties. Tot op heden hebben deze vier congressen geleid voor sekswerkers, zowel nationaal als internationaal, met als doel ervaringen uit te wisselen en draagvlak te creëren. Tijdens het laatste congres is het idee ontstaan om de arbeidsrechten van vakbondsleden te verdedigen (rekening houdend met het feit dat deze activiteit niet contractloos is) en dus onder meer in aanmerking te komen voor een ziektekostenverzekering.

Kortom, deze organisaties zijn de enige ruimte voor kwetsbare vrouwen om zich gewaardeerd te voelen door het systeem waarin zij leven. Het zijn voorbeelden van integratie en participatie, die ons op de een of andere manier in staat stellen een groepsidentiteit te genereren in de hedendaagse samenleving. Wat betreft de maatschappelijke consensus, om activiteiten als noodzakelijk en functioneel beroep voor de samenleving te verdedigen, is het doel ervoor te zorgen dat sekswerkers ongedeerd worden door de beschuldigingen en sociaal-morele verwijten die sekswerk beïnvloeden. De maatschappelijke behoefte aan sekswerk wordt verdedigd, aangezien de samenleving vastbesloten is om naast de sekswerker te bestaan, wiens activiteit nuttig en rendabel is voor de samenleving als geheel.